Rotary Doctors Sweden

Hej Höganäs-Kullens Rotaryklub 

Tack för gåvan till Rotary Doctors.
Vi vill bekräfta att vi under februari 2022
mottagit 500,00 kronor.

Er gåva kommer att betyda mycket för familjer i nordvästra Kenya som får tillgång till bra hälso- och sjukvård, barn blir vaccinerade, mammor får mödravård, sjuka får behandling och människor får kunskap om förebyggande hälsa.
Rotary Doctors arbetar med direkt stöd, utbildning och förebyggande insatser, med den långsiktiga målsättningen att befolkning och hälsopersonal ska ta över ansvaret för sin egen hälso- och sjukvård.
Ert engagemang gör stor skillnad för många i nordvästra Kenya.
Varmt tack!
Med vänliga hälsningar,
Karin Håkansson
Generalsekreterare
Rotary Doctors Sweden, Bergmossevägen 8, 574 53 Holsbybrunn
0383-46 74 80, info@rotarydoctors.se