Anna-Carin Alderin Och Sara Sellerfors besökte oss och berättade om deras projekt DM (do more) inom IKEA.
Detta skall vara färdigt till H22 med förhoppningen är att det fortlever på Drottninghög i varje fall 5 år