Juni månad, det börjar grönska ordentligt i naturen och termometern har nått över 20 grader. Vi ser med förhoppning fram emot att kunna återuppta våra fysiska fredagsmöten på Hamnkrogen i Höganäs och vi kommer att göra ett försök fredagen den 11/6. Naturligtvis följer vi gällande riktlinjer från Folkhälsomyndigheten och vidtar gängse försiktighetsåtgärder. Imorgon den 4/6 blir det ett digitalt möte kl 12.15. Välkommen på våra fredagsmöten.