Då är vi inne i maj månad och vi fortsätter våra digitala fredagsmöten via Teams. Vi kunde glädjande nog genomföra en "walk and talk" i strålande solsken under en av de fina aprildagarna. Vi hade möjlighet att träffas och prata, i utemiljö och med behörigt avstånd.