På fredag den 15 januari drar vi igång med första mötet för detta året. Välkommen till ett digitalt medlemsmöte.