På vårt senaste möte valdes Pauline Torehall in som ny medlem i vår klubb.
Vår medlem Mats Rydstern höll ett intressant föredrag om Konstrundan Nordvästa Skåne