I fredags var det dags för presidentskifte, då Mats Rydstern efter ett år tackade för sig och hälsade Bo Caperman välkommen som klubbens president under 2021/22. Året har präglats av Covid 19, många av de ordinarie veckomötena har fått genomföras digitalt och vi har som klubb lyckats ställa om men inte ställa in. Ett stort tack till alla fina medlemmar i klubben som på ett eller annat sätt bidrar till allt det fina arbete klubben gör. Under mötet delades en PHF ut till Petra Holmström, för hennes engagemang i klubben. En oerhört glad och hedrad Petra tog emot PHF-nålen av avgående president Mats.
 
Tack för ditt år som president Mats och lycka till med ditt år som president Bo.
 
Trevlig sommar!