Jättebra info tyckte eleverna Axel Carp och Leia Abelin Milfait samt ansvarig lärare Martin Frolin

Under onsdagen, 27/3, hade Bruksskolan anordnat en yrkesinspirationsdag för eleverna i åk 7.  Sex medlemmar i Höganäs-Kullens rotaryklubb delade med sig av sina erfarenheter från många olika yrken under många års yrkesliv. Alla poängterade den stora betydelsen av att skaffa sig en god grundutbildning, men betonade också att ett livslångt lärande blir helt självklart genom de olika yrken eller arbetsuppgifter man kommer att engagera sig i. Grundutbildning och fortsatt lärande ger också förutsättningar att kunna finna arbeten, som individen verkligen trivs med.

 
 

 

Från Rotary medverkade Lennart Holmgren, Hans Westman, Tommy Johansson, Ulf Liljefors, Henrik Wachtmeister och Göran Danred. Klassernas mentorer hade planerat dagen och understödde från skolans sida.Utbildningar och ”yrken” som berördes var bl a ingenjör, lärare, snickare, biodlare, bed-and-breakfast-värd, företagsledare, lantbrukare, skogsbrukare, läkemedelssäljare och många flera.

Från anförandena kan väljas:

Skog- och lantbruk är framtidsbranscher eftersom det råder brist på både mat och skogsprodukter i världen. Man kan även välja på många yrken som har nära anknytning till primärproduktionen på gården och i skogen. Ibland är det fysiskt krävande och smutsigt men att vara ute i naturen, andas frisk luft, följa naturens biologi och mångfald samt verka i harmoni med vädrets makter och vara en del av jorden är svårslagbart. Här ser ni exempel på olika kablar inom min bransch. Från en hårstunn glasfiberkabel, som ensam kan rymma all datatrafik till Kullahalvön, till en handledsgrov högspänningskabel för bara en liten del av all den elektricitet vi behöver här. Mina arbetsuppgifter har handlat om olika jobb inom sektorer som kemi och läkemedel, men också om rotarys omfattande program för utbytesstudenter, vanligen för elever i början av gymnasieåren. Vd-roller kan ge erfarenheter från helt olika branscher t ex tillverkning av gummistövlar eller flytande tvål, men i varje företag måste chefen se till att helheten fungerar, dvs den helhet som innehåller en ekonomiansvarig, en försäljare, en produktionschef, en personalansvarig, mm och åtskilliga andra anställda, som skall förverkliga ledningens planer på tillverkning eller liknande. Som biodlare blir jag väldigt medveten om årstidernas skiftningar och om människors påverkan på binas levnadsmöjligheter. Och som snickare har jag lätt att utforma och bygga de behövliga bikuporna själv. En ingenjörsutbildning kan leda vidare till ett bussföretag eller en B&B-verksamhet med får och hästar, men också till lärarroller både i Sverige och i fjärran land.

Text: Göran Danred
Foto: Christian Lassen