På drygt två veckor lyckades engagerade medlemmar samla ihop 5.500 kr, som vi igår hade förmånen att få skänka till Anneli Högman och verksamheten Tomten bor i Höganäs. 
 
Rotary - ett av världens största nätverk för välgörenhet, kulturutbyte, hållbarhetsprojekt och fredsaktiviteter. Årets tema för Rotaryåret 19/20 är Rotary Connects the World. Som President i klubben har jag som mål att under mitt år genomföra ett internationellt projekt, ett lokalt projekt samt arbeta med ungdomsutbytet. Vi genomförde under hösten en aktivitet där överskottet gick till End Polio och Läkarbanken. Vi har under året skickat iväg en utbytesstudent och tagit emot en. Det som återstod var att under våren göra en insats lokalt i Höganäs Kommun. Eftersom Covid-19 har satt käppar i hjulet för vår tilltänkta aktivitet, så utmanades våra klubbmedlemmar att gemensamt gå ihop för att trots allt kunna stötta lokalt. Vi lyckades på drygt två veckor samla ihop 5.500 kr, som vi igår hade förmånen att få skänka till Anneli Högman och verksamheten Tomten bor i Höganäs. Jag vill rikta ett stort tack till våra engagerade medlemmar samt även önska Anneli Högman lycka till med det bidrag som nu kommit Tomten bor i Höganäs tillhanda. Rotary Connects the World.
 
Petra Holmström
President
Höganäs-Kullen Rotaryklubb
 
image.png