Idag hade vi förmånen att få lyssna till våra utbytesstudenter Jacob och José som berättade om sina respektive hemländer Kanada och Spanien. På bilden ser vi även Vesna, klubbens president samt Lennart, ansvarig för ungdomsutbytet i klubben.