Höganäs-Kullen Rotaryklubb

Sekreterarens VECKOBREV
exklusive ett referat av Bo Caperman, som kommer senare.
Gå till My ClubRunner + dokument.

 
Jag önskar alla en fin Pingsthelg och påminner om den utsända enkäten rörande IKEA-resan.
 
ClubRunner Mobile
Please add mailservice@clubrunner.ca to your safe sender list or address book.
To view our privacy policy, click here.
 
ClubRunner
102-2060 Winston Park Drive, Oakville, ON, L6H 5R7