10
dec
2021
Höganäs-Kullen
Skåne
Sweden

Samhällsbygnadsförvaltningens chef Jacob von Post besöker kubben och berättar om byggplaner och exploatering i Höganäs kommun.