22
nov
2019
Höganäs-Kullen
Skåne
Sweden

Kommunfullmäktige har nyss beslutat om kommunens nya Översiktsplan (ÖP) som sträcker sig till 2035 men med blick på 2050. ÖP är ett viktigt styrdokument för hur kommunen skall utvecklas framöver. Nytt, jämfört med tidigare översiktsplaner, är också att denna ÖP är ett levande dokument. Milma Danielsson som är planarkitekt på Höganäs kommun berätta om den nya planen.