13
jan
2023
Höganäs-Kullen
Skåne
Sweden

Carl-Johan Hagman kommer och håller föredrag för oss på ämnet: I fred och örlog, med Öresund och Östersjön i centrum