26
nov
2021
Höganäs-Kullen
Skåne
Sweden

Gymnasiechef Cecilia Wickenberg Rosenberg berättar om Kullagymnasiet och  om mentorsprogrammet för Kullagymnasiets elever