07
maj
2021
Höganäs-Kullen
Skåne
Sweden

Arkitekt Mats White som på Höganäs kommuns uppdrag gjort ett förslag på hur "Loppanhuset", f.d. Systembolaget, på Köpmansgatan vid höghuset kan byggas om till kulturhus och bibliotek berättar om förslaget. Detta är en variant på det digitala möte om projektet som arrangerats av Höganäs kommun tidigare i år.