20
dec
2019
Höganäs-Kullen
Skåne
Sweden

NATO. En försvarsallians i förändring är titeln på den  bok som Ann-Sofie Dahl har skrivit och som nyss utgivits på Historiska Media. Ann-Sofie kommer till oss och presenterar detta viktiga ämne. Ann-Sofie är docent och associerad professor i internationella relationer samt "is a nonresident senior fellow at the Atlantic Council´s Scowcroft Center for Strategy and Security