09
apr
2021
Höganäs-Kullen
Skåne
Sweden

Fredrik Nordin är idag VD på Bee AB som är det helsingborgsbaserade företaget som sätter upp elbilsladdare. Idag ägs företaget av Öresundskraft och två andra svenska elbolag. Nu är en storsatsning på gång då Statkraft går in som ägare och ännu fler elbilsladdare kommer upp. Den svenska delen av den nya koncernen kommer att heta Mer Sweden AB och Fredrik Nordin blir VD i det nya bolaget.