17
jul
2020
Höganäs-Kullen
Skåne
Sweden

Vår egen medlem Mufida Dizdar föredrar den andra och sista delen av sitt anförande om Framtidsfullmakt. Du som inte var med på vårt digitala möte den 12 juni bör "läsa på" referatsanteckningarna från det mötet för att tillgodogöra dig detta föredrag bäst.