02
jul
2021
Höganäs-Kullen
Skåne
Sweden

Vi tackar Mats Rydstern för hans insats som president under det märkliga pandemiåret 2020/2021. Bo Caperman installeras som president för vår klubb rotaryåret 2021/2022.