Christian Resvik PostNord höll ett föredrag om internationella flöden